INFORMACJA

Dawika Sp. z o.o Trade Spółka Komandytowa z siedzibą w Koteże, informuje, że kompresor olejowy KRAFT&DELE Professional model 24L KD400 ZB-0.13/8
jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych, z uwagi na niewłaściwe wykonanie spoiny wzdłużnej zbiornika(brak przetopu i pęcherze gazowe), co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego wyrobu.
Komunikat publikuje się z uwagi na prowadzone postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.